Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Buczu

ul. Okulicka 6

Bucze

tel/fax (14) 6868860

 

Adres

ul. Okulicka 6


Bucze


tel/fax (14) 6868860


 


zapytania ofertowe w ramach programu Posiłek w szkole i w domu 2021

Zamierzając przystąpić do programu Posiłek w szkole i w domu w edycji 2021,

składamy zapytanie ofertowe w celu wyceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup urządzeń i wyposażenia szkolnej kuchni i stołówki.

Zamierzamy skorzystać z opcji doposażenia kuchni i poprawy komfortu stołówki na łączną kwotę 80 000 zł.

Zapraszamy do składania ofert.